Zasady zachowania poufności

1. Postanowienia ogólne

Spółka August Storck KG (zwana dalej Storck) przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsze postanowienia nie dotyczą gromadzenia i wykorzystywania danych znajdujących się na innych stronach internetowych, do których zamieszczono linki, ponieważ spółka Storck nie ma żadnego wpływu na ich tworzenie i zawartość.

2. Rodzaj, zakres i cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych

2.1 Dane

Spółka Storck gromadzi, przetwarza i wykorzystuje następujące dane osobowe odpowiadające czynnościom realizowanym przez Państwa na naszej stronie internetowej: adres użytkownika (stanowisko, imię i nazwisko, adres), adres e-mail, numer telefonu, adres IP, a ponadto rodzaj i zakres treści, do których uzyskują Państwo dostęp, oraz dzień i godzinę uzyskania dostępu.

2.2 Korzystanie ze strony internetowej

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej rejestrowane są dane dotyczące tymczasowego połączenia (adres IP, pliki cookie, poprzednio odwiedzony adres URL, godzina i data odwiedzin oraz pobierane pliki). Bez uzyskania Państwa odrębnej zgody, zapisujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do obsługi Państwa pobytu na naszej stronie internetowej bądź do celów związanych z umową, takich jak organizacja konkursów. Państwa dane mogą również być przetwarzane i wykorzystywane w formie pseudonimizowanej do celów, o których mowa w ust. 2.3.

2.3 Wykorzystanie danych do celów marketingowych i optymalizacji zawartości strony internetowej

Na stronach internetowych Storck dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane z użyciem technologii dostawcy usług pozwalających na śledzenie trendów poruszania się po sieci do celów marketingowych i optymalizacyjnych. W tym celu pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku) mogą być wykorzystywane do identyfikacji Państwa przeglądarki internetowej. Na podstawie tych danych tworzone są oznaczone pseudonimami profile użytkowników. W przypadku braku Państwa odrębnej zgody pliki te nie są wykorzystywane do identyfikowania Państwa osobiście i nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Adresy IP w ramach tej procedury są przetwarzane i wykorzystywane jedynie w postaci anonimowej. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie i zapisywanie danych w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym poprzez wybranie opcji rezygnacji z obsługi plików cookie (zob. ust. 3).

Ponadto spółka Storck wykorzystuje Państwa dane nawigacyjne lub dane pobrane podczas korzystania z naszej strony wyłącznie do celów marketingowych, doradczych i badawczych, jak również dostosowania treści strony do potrzeb użytkowników, o ile udzielą Państwo z wyprzedzeniem odrębnej stosownej zgody na podejmowanie takich czynności. Jeżeli spółka Storck zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie określonej zgody, są Państwo o tym informowani oddzielnie poprzez wyświetlenie odpowiedniego tekstu zgody i pola do kliknięcia lub pola oznaczonego gwiazdką. Zgodę udzieloną spółce Storck mogą Państwo cofnąć w każdej chwili pisemnie lub elektronicznie. Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody lub cofają udzieloną wcześniej zgodę, nie dochodzi do wykorzystania danych na podstawie zapisów niniejszego ustępu. Usługi świadczone przez spółkę Storck są oczywiście realizowane niezależnie od tego, czy udzielili Państwo stosownej zgody czy też wycofali taką zgodę.

2.4 Korzystanie z pozostałych danych

Państwa dane nie są zapisywane, przetwarzane ani wykorzystywane w zakresie innym niż wyżej opisany. W szczególności nie jest tworzony profil osobowy użytkownika w oparciu o Państwa dane osobowe ani pozostałe dane identyfikacyjne.

3. Prawo do uzyskania informacji, prawo do zgłaszania sprzeciwu oraz prawo do wycofania udzielonych zgód

Na Państwa wniosek będziemy powiadamiać Państwa pisemnie bądź, na żądanie, także za pośrednictwem poczty elektronicznej, o zapisywanych danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem:

STORCK Sp. z o.o.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
Polska
Tel: +48 prefix 22 3366-366
Fax: +48 prefix 22 3366-399
E-Mail: info@pl.storck.com

To samo dotyczy wniosków o zaprzestanie przechowywania Państwa danych. Należy pamiętać, że mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listownie ze skutkiem natychmiastowym. W celu zapobieżenia tworzeniu pseudonimizowanego profilu użytkownika (zob. ust. 2.3) poprzez wybranie opcji rezygnacji z obsługi plików cookie należy kliknąć tutaj.